ITE / Inspecció Tènica d'Edificis Certificació energètica

Projectes d'edificació

El nostre estudi d'arquitectura de Barcelona està especialitzat en projectes d'edificació. El fundador de l'empresa va iniciar la seva activitat, projectant i executant edificis plurifamiliars de nova planta a Barcelona,  a finals dels 60.

 • Edificis plurifamiliars aïllats.
 • Edificis d'habitatges entre mitgeres.
 • Habitatges unifamiliars.

Projectes de Rehabilitació i Reforma

L'equip tècnic d'Arquitectura Residencial també redacta, projecta i dirigeix obres de rehabilitació i manteniment d'Edificis:

 • Redacció del llibre de l'edifici i pla de manteniment.
 • Rehabilitació integral d'edificis:
 • Rehabilitació de façanes.
 • Ampliacions i remuntes.
 • Manteniment preventiu de l'edificació: Impermeabilització de cobertes i soterranis.

Gestions i Informes

Els nostres arquitectes realitzen tot tipus d'Informes, Peritatges, Dictàmens pericials.

Aixecament de plànols de pisos, plànols d'edificis, i delimitacions per a la realització de l'escriptura de Divisió Horitzontal en finques de propietat vertical. Obtenció de tota la documentació precisa per a la divisió i verificació de les dades de l'escriptura notarial.

Obtenció de Cèdules d'habitabilitat de primera i segona ocupació.

Inspecció Tècnica d'Edificis, ITE (Llibre de manteniment de l'edifici)

Certificats Energètics per a immobles existents

A partir de l'1 de Juny de 2013 és obligatori que tots els immobles que es venguin o lloguin comptin amb un “certificat d'eficiència energètica” segons recull el Reial Decret 235/13.

El certificat mostra el consum energètic d'un immoble i es plasma en una etiqueta, de la A (menor consum) a la G (els menys eficients). Amb el certificat s'indiquen a més mesures per reduir les emissions de CO2.

 • Edificis complets
 • Habitatges en edificis plurifamiliares
 • Habitatges unifamiliars

Consulti preus

Gestió de sòl i urbanisme

 • Gestió de Sòl.
 • Projectes d'Urbanització.
 • Gestió administrativa de juntes de compensació.
 • Estudi de viabilitat  de promocions immobiliàries.