ITE / Inspecció Tènica d'Edificis

Avís Legal

AR ARQUITECTURA RESIDENCIAL® és una marca registrada propietat de: RESIDENCIAL PINEDA PARK SL , amb CIF B 60.373.214 i domiciliada en C/ Freixa 26-28 Baixos 3º 08021 Barcelona, Dades inscripció Registre Mercantil de Barcelona: Tom 26079, Foli38 ,Full B99460. ARQUITECTURA RESIDENCIAL GESTION DE PATRIMONIOS, S.L. amb el mateix domicili, amb CIF B 65.538.019, és una empresa participada per RESIDENCIAL PINEDA PARK SL.

Les següents pàgines web publiquen immobles i propietats comercialitzades o promogudes per empreses de grup.

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l'usuari accepta que les dades personals aportades a RESIDENCIAL PINEDA PARK SL, i qualsevol de les seves empreses participades amb finalitats comercials, de selecció de personal o qualsevol un altre que es derivi, siguin incorporats a fitxers titularitat d'aquesta empresa, amb la finalitat d'oferir els serveis sol·licitats en cada cas, i que s'expliciten en el moment d'aportar-los, i per mantenir-los informats per correu electrònic o altres mitjans, de novetats, productes i serveis relacionats amb el sector immobiliari i uns altres. En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic, l'usuari presta el seu consentiment exprés per a l'enviament de publicitat a través de dita mitjà.

Així mateix, l'usuari presta el seu consentiment perquè RESIDENCIAL PINEDA PARK S.L. cedeixi les seves dades a qualsevol de les seves participades , amb l'única finalitat de millorar la prestació dels serveis, respectant la legislació espanyola sobre protecció de les dades de caràcter personal.

RESIDENCIAL PINEDA PARK S.L. es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure tractar-los amb confidencialitat i assumeix, a aquests efectes, les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d'acord amb l'establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i altra legislació aplicable.

Qualsevol usuari registrat pugues en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrats, mitjançant petició escrita dirigida RESIDENCIAL PINEDA PARK SL, C/ Freixa 26 -28 Baixos 3º 08021 Barcelona.