ITE / Inspecció Tènica d'Edificis

X

Guixols Park. Edifici plurifamiliar de 32 habitatges. 2007

Situació: Ronda Llevant, Sant Feliu de Guíxols. Girona.
Promotor: Paraje Vilartagas, S.L.
Superfície: 2.868 m2
Execució del projecte, administració de la societat i comercialització.