ITE / Inspecció Tènica d'Edificis

X

Sant Feliu Nou. 104 habitatges, 5 locals i aparcament. 2003

Situació: Calli Canigó i Camisó, a Sant Feliu de Guixols. Girona.
Promotor: Paraje Vilartagas, S.L.
Superfície: 10.533 m2
Execució del projecte, administració de la societat i comercialització